Behoeftelys

HIERDIE MAAK SAAK

Daar is 177 kinders wat tans by SAVF Belfast Kinderhuis hul tuiste vind. Hierdie kinders is slagoffers van volwassenes se keuses en leefstyle.

Die kinderhuis is in ‘n tragiese toestand. SAFV Belfast ontvang nie meer staatsubsidie vir ‘n geruime tyd nie. Kerke in die omliggende gebied het tot destyds ingespring en die kinderhuis ondersteun tot hulle vermoëns. Daardie ondersteuning het ook onttrek weens die kerke se eie finansiële tekortkominge. Tans is SAFV se enigste inkomste bekom deur donasies. Hierdie geld word gebruik vir kos en die personeel se salarisse. Die behoefte is strukturele herstel tot basiese benodighede vir die kinders se behoefte .

RAAK BETROKKE

WAT BEHELS

HIERDIE PROJEK?

Hierdie projek het nie net ‘n impak op die kinders gemaak nie, maar het elkeen van ons diep aangeraak. Min het ons geweet dat die Here hierdie uitreik as ‘n lang-termyn projek sien, en ons is in, “boots and all”!

FASE 1

MEISIES-KOSHUIS

Daar is baie onderhoud take wat die gebou nodig het naamlik verf. elektriese werk en basiese herstelwerk van toiletgeriewe. Verf en dekor is ook broodnodig om die plek meer soos huis te laat voel vir die kinders.

Fase 1 is voltooi.

Sien fotos onderaan.

FASE 2

SEUNS-KOSHUIS

Die seunskoshuis het ook onderhoud nodig. Alle ligte moet vervang word, plek moet uitgeverf word en daar moet ook herstelwerk gedoen word aan verskeie sake. Ons beplan om die hele koshuis leefbaar en huislik te maak.

Fase 2 sal afskop in 2024

FASE 3

OPLEIDING & BEMAGTIGING

By Invloed Kerk droom ons oor volhoubaarheid as ‘n doelwit wanneer dit kom by uitreike. Ons moet die personeel en sisteme volhoubaar maak sodat die koshuis ‘n veilige tuiste kan bly vir talle kinders in die toekoms.

Gebeur deurlopend

MYLPALE WAT

ONS BEREIK HET

BEDDENS

Ons doelwitbegroting vir “Borg ‘n bed” is vêr oortref. Die beplanning was om net die dogters se beddens te vervang. Danksy almal se vrygewigheid kon ons die seuns en meisies se waterdigte beddens, lakens, kussings en komberse aankoop.

Die beddens word 15 Julie afgelaai.

BORGE

Verf, hout, bou materiaal, gordyne, kos, koopbewyse en soveel meer is ontvang vir Fase 1 van die Belfast Uitreik. Dankie aan elke besigheid en persoon wat items geborg het. Daar was 15 verskillende besighede/ persone wat die projek geborg het. Dankie aan elkeen.

DONASIES

Ons as gemeente en gemeenskap het in verskeie maniere donasies gegee. Sanitêre ware, higiëne produkte, klere, skoene, skryfbehoeftes, kos en soveel meer was gegee vir Fase 1.

Sien die donasielys om te sien wat gegee is.

Sien Die Behoeftelys

FINANSIES

As ons ‘n rand waarde kan koppel vir al die donasies, borge en bydraes is die totale som R470,000.00. Daar is nog fondse oor wat gegee is vir Fase 1 wat ons sal aanwend vir Fase 2. Dankie vir elke persoon se bydrae.