Project Description

1 | Ek is klaar met kerk

2 | Ek is klaar met ander kulture

3 | Vadersdag | Ek is klaar met kyk

4 | Ek is klaar met kitskos

5 | Ek is klaar met angs

PREEKREEKSE

Kies die preekreeks waarna jy graag volgende wil luister

TOONBANK

SKAKEL IN & BEKOM INLIGTING

BESOEK ONS

OPSOEK NA ‘N GEESTELIKE TUISTE?

INGROEPE

RAAK DEEL VAN ‘N GROEP