Project Description

1 | Huis van Gebed | Visie

2 | God is met ons | Invloed word 3

3 | Ontmoet vir God | Aanbiddingsoomblik

PREEKREEKSE

Kies die preekreeks waarna jy graag volgende wil luister

TOONBANK

SKAKEL IN & BEKOM INLIGTING

BESOEK ONS

OPSOEK NA ‘N GEESTELIKE TUISTE?

INGROEPE

RAAK DEEL VAN ‘N GROEP