Project Description

2 | Gebede vanuit die vis

PREEKNOTA

3 | God van tweede kanse

PREEKNOTA

3 | Van die Walvis na die Wurm

PREEKNOTA

PREEKREEKSE

Kies die preekreeks waarna jy graag volgende wil luister

TOONBANK

SKAKEL IN & BEKOM INLIGTING

BESOEK ONS

OPSOEK NA ‘N GEESTELIKE TUISTE?

INGROEPE

RAAK DEEL VAN ‘N GROEP