Project Description

Wanneer ons ons afhanklikheid van God besef en die dinge neerlê wat ons weghou van Hom, sal Hy ons harte opnuut sag maak en nuwe lewe deur ons voortbring.

1. Nuwe Begin

Preeknota

2. Waarheen is jy oppad?

Preeknota

BESOEK ONS

WAT KAN JY BY ONS DIENSTE VERWAG

PREEKREEKSE

Kies die preekreeks waarna jy graag volgende wil luister