Project Description

Kerk. ‘n Woord wat soveel gemengde gevoelens by mense kan op bring. Is Kerk nog relevant? Gebruik God nog die Kerk? Is Kerk nog hoop vir die wêreld? Bou Jesus nog die Kerk? Die is belangrike vrae. Vandag hoor ons die belangrike antwoord.

1. Hoop vir die Wêreld

Preeknota

2. Groot Kerk word Klein

Preeknota

3. Klein Kerk word Groot

Preeknota

4. Gawes & Hulpbronne

Preeknota

BESOEK ONS

WAT KAN JY BY ONS DIENSTE VERWAG

PREEKREEKSE

Kies die preekreeks waarna jy graag volgende wil luister