Project Description

Indien jy ‘n duur prys vir iets betaal is dit omdat jy iets baie waardevol bekom. Jesus het die duurste prys wat bestaan betaal en dit namens ons!

Goeie Vrydag | Dit is Volbring

Preeknota

Opstandingssondag | Versteekte Wonderwerker

Preeknota

PREEKREEKSE

Kies die preekreeks waarna jy graag volgende wil luister

TOONBANK

SKAKEL IN & BEKOM INLIGTING

BESOEK ONS

OPSOEK NA ‘N GEESTELIKE TUISTE?

INGROEPE

RAAK DEEL VAN ‘N GROEP