DIE TOONBANK

Vind alles wat jy benodig in verband met ons gemeente. Jy kan inskakel by kleingroepe, bedieninge en kursusse. So ook sal jy jou vrae, terugvoer en versoeke kan deur gee vanaf dié platform.

ALGEMENE NAVRAE

BEDIENINGE, KLEINGROEPE & KURSUSSE

PASTORALE VERSORGING

BELEEF | BEHOORT | BEïNVLOED

DIE 3 WOORDE WAT JOU REIS SAAM GOD OPSOM