DIE TOONBANK

Vind alles wat jy benodig in verband met ons gemeente. Jy kan inskakel by kleingroepe, bedieninge en kursusse. So ook sal jy jou vrae, terugvoer en versoeke kan deur gee vanaf ons aanlyn toonbank.

ALGEMENE NAVRAE

PREEKNOTA

VIR DIE IN-PERSOON DIENS

NAVRAE

HOE KAN ONS HELP?

TELEGRAM

BLY OP DATUM

GEE

MAAK ‘N BYDRAE

GEBEDSVERSOEK

ONS BID GRAAG SAAM

TERUGVOER

DEEL JOU POSITIEWE EN NEGATIEWE

EK KIES JESUS

EK HET MY LEWE AAN GOD GEGEE

EK IS NUUT

HET JY INVLOED KERK BESOEK?

KALENDER

SIEN DIE KERKKALENDER

BEDIENINGE, KLEINGROEPE & KURSUSSE

INGROEPE

ONS KLEINGROEPLEWE

INDIENS

BEDIEN EN MAAK SONDAE ONVERGEETLIK

LIDMAATSKAP

WORD DEEL VAN ONS FAMILIE

VENNOOTSKAP

VIND JOU PLEK EN BOU SAAM

INVLOED KIDS

KINDERKERK 3-12 JAAR

CHURCH CENTER

INVLOED KERK PROFIEL

PASTORALE VERSORGING

KINDERTOEWYDING

KINDER- TOEWYDING

INSEЁNING

VOLWASSE DOOP

PUBLIEKE BELEIDENIS VAN ‘N PRIVATE BELEWENIS

PREKE

KOS VIR DIE SIEL

HUWELIK BEVESTIG

TROU JY BINNEKORT?

PASTORALE GESPREK

NODIG JY PASTORALE LEIDING

BERADING

WARE GENESING BEGIN BY GOD

BELEEF | BEHOORT | BEïNVLOED

DIE 3 WOORDE WAT JOU REIS SAAM GOD OPSOM