– VISIE –

ONS SKEP VEILIGE SPASIES WAARIN JY GOD KAN BELEEF, VOEL JY BEHOORT EN ANDER KAN BEïNVLOED

Meeste van ons was al by geleenthede waar dit bietjie ongemaklik geraak het. Dit was nie noodwendig wat gedoen was nie, maar hoe dit gedoen was. Jesus het baie ongelowige mense gehad wat Hom gevolg het en later volle vertroue in Hom geplaas het. Ons stap dieselfde pad met mense, gelowig of nie. Hier by Invloed Kerk glo ons dit is ons werk as gelowiges om spasies te skep waarin mense God kan beleef, voel hulle behoort en hulle inspireer om ander te beïnvloed. God wil almal ontmoet daar waar hulle is, maar dis ons werk om daardie ontmoetingsgeleentheid te skep. Ons doen dit op ‘n baie doelgerigte manier sodat enigiemand geloof in Jesus kan ontdek.

God wil jou gebruik om die hemel voller te maak

Jesus het alles van Homself gegee sodat dié wat geestelik verlore, verdwaal of dood is ‘n kans kan kry om ‘n nuwe lewe te beleef.

1 Timoteus 2:4

Ons kies ‘n leefstyl waardeur ander mense God kan beleef

Om God te beleef gee jou geloof nie ‘n leefstyl nie. Om deel van ‘n groep te wees wat jou lief het en waar jy voel jy behoort skep ‘n leefstyl.

Matteus 5:16

God droom wyer as net tussen ons vier mure

Ons posisioneer onsself optimaal sodat God deur ons kan werk. Ons kies radikale gehoorsaamheid aan God, sodat ons radikale verandering kan sien in ons dorp.

Matteus 25:40

– MISSIE

GOD HET ELKE PERSOON ROEKELOOS LIEF, ONS OOK

Julle moet mekaar liefhê, soos Ek julle liefhet, moet julle mekaar ook liefhê. As julle mekaar liefhet, sal almal weet dat julle dissipels van My is. – Johannes 13:34-35

Ware dissipelskap is om mense te leer en te wys hoe God mense lief het. God se liefde was roekeloos. Hy het dinge gedoen en gesê wat baie kontroversiëel was in die konteks van kerk. Dit alles was gedoen met opregte liefde, omgee en waarheid. Hy was selfs gekruisig vir Sy roekelose liefde. Die Vader het Sy eie Seun gegee, dit was net so roekeloos. Ons glo ook daarin! Daarom wil ons in elke spasie wat ons skep net mense opreg liefhê, al kos dit ons ons lewens. Sulke liefde is tog die grootste opdrag in die Bybel en ook hoe mense totaal toegewyde Geesvervulde volgelinge van Christus word.

ONS GELOOF

GELOOFSBELEID & WAARDES